nawias

1. Być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza nawiasem czegoś «być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza czymś, czuć się zbędnym, nie brać w czymś udziału, być odsuniętym, usuniętym od czegoś»: Znam wyjątkowo sprawną fizycznie tancerkę opery, która przeżywa głęboki stan depresji. Mając czterdzieści lat czuje się ona poza nawiasem życia, bowiem skorzystano ze stosownych przepisów prawnych dotyczących emerytur. M. Szyszkowska, Sens.
2. Postawić, stawiać kogoś, coś poza nawias, poza nawiasem czegoś «spowodować, powodować, że ktoś przestanie w czymś uczestniczyć; pominąć, pomijać kogoś, coś, nie uwzględnić, nie uwzględniać kogoś, czegoś»: (...) w dobie zaborów przejście na prawosławie lub protestantyzm, dające nieraz początek wielkiej karierze, stawiało człowieka poza nawiasem narodu polskiego. J. Tazbir, Silva.
3. Wyłączyć, usunąć itp. kogoś poza nawias (czegoś) «uznać kogoś za zbytecznego, niepotrzebnego, odizolować kogoś, wyłączyć go z jakiejś wspólnoty»: Członkowie grupy, których cechuje brak motywacji lub umiejętności dostosowywania się do zachowań zgodnych z jej normami są usuwani poza nawias. A. Siemaszko, Granice.
Nawiasem mówiąc zob. mówić 9.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nawias — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. nawiassie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znak graficzny w postaci dwóch łuków oddzielający od reszty tekstu wyrazy lub zdania wtrącone, uzupełniające treść, dopowiedzenia …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawias — m IV, D. u, Ms. nawiassie; lm M. y 1. «znak pisarski, zwykle w kształcie pary łuków (także: każdy z tych łuków), oddzielający wyrazy lub zdania wtrącone albo uboczne wyjaśnienia, uwagi» Otworzyć, zamknąć nawias. Ująć, wziąć coś w nawias. Napisać …   Słownik języka polskiego

  • postawić — 1. Postawić gdzieś stopę, nogę (pierwszy raz) «być gdzieś, znaleźć się gdzieś (po raz pierwszy)»: (...) człowiek po raz pierwszy w dziejach ludzkości miał zamiar postawić stopę na Księżycu. C. Kuriata, Spowiedź. Niemal od pierwszej chwili, gdy… …   Słownik frazeologiczny

  • stawiać — cały dom na nogi zob. dom 8. Stawiać coś komuś przed oczy zob. postawić 2. Stawiać coś pod znakiem zapytania zob. znak 7. Stawiać kogoś, coś na nogi; coś stawia kogoś, coś na nogi zob. noga 23. Stawiać kogoś, coś na piedestale zob. piedestał 1.… …   Słownik frazeologiczny

  • usunąć — Usuwać kogoś, coś w cień «sprawiać, że ktoś, coś traci na znaczeniu, spychać kogoś, coś do podrzędnej roli»: (...) w ostatnich latach kończącego się wieku XIX Młoda Polska była już faktem dokonanym. Tetmajer, Przybyszewski, Kasprowicz, Wyspiański …   Słownik frazeologiczny

  • usuwać — kogoś, coś w cień «sprawiać, że ktoś, coś traci na znaczeniu, spychać kogoś, coś do podrzędnej roli»: (...) w ostatnich latach kończącego się wieku XIX Młoda Polska była już faktem dokonanym. Tetmajer, Przybyszewski, Kasprowicz, Wyspiański i… …   Słownik frazeologiczny

  • wyłączyć — kogoś poza nawias (czegoś) zob. nawias 3 …   Słownik frazeologiczny

  • wyłączać — Wyłączyć kogoś poza nawias (czegoś) zob. nawias 3 …   Słownik frazeologiczny

  • wyrzucać – wyrzucić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}poza nawias [za burtę] {{/stl 13}}{{stl 7}} wyłączać kogoś z jakiejś społeczności, pozbawiać kogoś jego praw, znaczenia i możliwości działania w danej grupie; odosabniać, izolować kogoś : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Czesław Dźwigaj — during festivities of Kraków s Hunter s Guild in 2008 Czesław Dźwigaj (born June 18, 1950 in Nowy Wiśnicz) is a Polish artist, sculptor, and professor. Creator of numerous monuments, he is most often associated with monuments of Pope John Paul II …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.